Skip to content

jdk, jre và jvm: Mối quan hệ và vai trò của chúng trong phát triển phần mềm

#23 JDK JRE JVM in Java

jdk and jre and jvm

Cài đặt JDK

JDK (Java Development Kit) là một bộ công cụ phát triển Java, cung cấp môi trường phát triển để xây dựng các ứng dụng và phần mềm Java. Trong JDK, chúng ta sẽ tìm thấy một số tiện ích và công cụ mà nhà phát triển cần để phát triển, biên dịch và kiểm tra ứng dụng Java.

Dưới đây là các bước để cài đặt JDK trên hệ điều hành Windows:

Bước 1: Truy cập trang web chính thức của Oracle để tải xuống JDK. Đảm bảo bạn chọn phiên bản phù hợp với hệ điều hành của bạn.

Bước 2: Mở tệp tin cài đặt JDK mà bạn vừa tải xuống. Tiến hành cài đặt bằng cách làm theo các chỉ dẫn trên màn hình.

Bước 3: Khi cài đặt hoàn tất, mở Command Prompt và nhập lệnh sau để kiểm tra xem JDK đã được cài đặt thành công hay chưa:

“`
java -version
“`

Nếu bạn nhìn thấy một thông báo hiển thị phiên bản Java của JDK, điều đó có nghĩa là JDK đã được cài đặt thành công.

Sự khác biệt giữa JDK và JRE

JDK và JRE là hai thành phần quan trọng của môi trường phát triển Java. Tuy nhiên, chúng có mục đích và tính năng khác nhau.

JDK (Java Development Kit) là một bộ công cụ phát triển Java, cung cấp môi trường phát triển để xây dựng các ứng dụng và phần mềm Java. Nó bao gồm JRE, các công cụ phát triển, bộ biên dịch Java và các tài liệu hỗ trợ phát triển.

JRE (Java Runtime Environment) là một môi trường chạy Java, cung cấp môi trường thực thi để chạy các ứng dụng và phần mềm Java đã được biên dịch. JRE không bao gồm các công cụ phát triển và bộ biên dịch Java.

Nếu bạn chỉ muốn chạy các ứng dụng Java đã được biên dịch, bạn chỉ cần cài đặt JRE. Tuy nhiên, nếu bạn muốn phát triển các ứng dụng Java mới hoặc biên dịch mã nguồn Java, bạn cần cài đặt JDK.

Cấu trúc của JDK

JDK bao gồm các thành phần sau:

1. JRE: Môi trường chạy Java để thực thi các ứng dụng đã được biên dịch.

2. Các công cụ phát triển: Bộ công cụ và tiện ích để phát triển và kiểm tra ứng dụng Java.

3. Bộ biên dịch Java: Bộ chương trình để biên dịch mã nguồn Java thành mã máy.

4. JavaFX: Môi trường phát triển phần mềm để phát triển các ứng dụng giao diện đồ họa Java.

5. Các thư viện và tài liệu hỗ trợ phát triển: Cung cấp các thư viện và tài liệu để giúp phát triển ứng dụng Java.

Cài đặt JRE

JRE là môi trường thực thi Java, cung cấp môi trường để chạy các ứng dụng đã được biên dịch. Đây là những bước để cài đặt JRE trên hệ điều hành Windows:

Bước 1: Truy cập trang web chính thức của Oracle để tải xuống JRE. Chọn phiên bản phù hợp với hệ điều hành của bạn và tiến hành tải xuống.

Bước 2: Mở tệp tin cài đặt JRE mà bạn vừa tải xuống. Tiến hành cài đặt bằng cách làm theo các chỉ dẫn trên màn hình.

Bước 3: Khi cài đặt thành công, bạn đã hoàn tất việc cài đặt JRE.

Sự khác biệt giữa JRE và JVM

JRE (Java Runtime Environment) và JVM (Java Virtual Machine) là những môi trường quan trọng trong lập trình Java. Tuy nhiên, chúng có mục đích và tính năng khác nhau.

JRE là môi trường chạy Java, cung cấp môi trường thực thi để chạy các ứng dụng đã được biên dịch. Nó bao gồm JVM và các thư viện hỗ trợ cần thiết để thực thi các ứng dụng Java.

JVM là một máy ảo Java, mô phỏng môi trường thực thi để thực hiện các ứng dụng Java. JVM chịu trách nhiệm biên dịch mã bytecode Java thành mã máy thích hợp để máy tính có thể hiểu.

JVM bao gồm ba thành phần chính: máy ảo Java (Java Virtual Machine), trình biên dịch Just-In-Time (JIT) và bộ nhớ runtime.

Cấu trúc của JRE

JRE bao gồm các thành phần sau:

1. JVM: Máy ảo Java để chạy và thực thi các ứng dụng Java.

2. Các thư viện hỗ trợ: Cung cấp các thư viện và tài liệu hỗ trợ để thực thi các ứng dụng Java.

3. Trình biên dịch Just-In-Time (JIT): Biên dịch mã bytecode Java thành mã máy thích hợp để máy tính có thể hiểu và thực thi.

4. Bộ nhớ runtime: Quản lý và cung cấp bộ nhớ cho các ứng dụng Java trong quá trình thực thi.

FAQs:

1. Jdk, JRE JVM là gì?

JDK (Java Development Kit) là bộ công cụ phát triển Java, cung cấp môi trường phát triển để xây dựng các ứng dụng và phần mềm Java. JRE (Java Runtime Environment) là một môi trường chạy Java, cung cấp môi trường thực thi để chạy các ứng dụng đã được biên dịch. JVM (Java Virtual Machine) là máy ảo Java, mô phỏng môi trường thực thi để thực hiện các ứng dụng Java.

2. JRE có thể tải xuống ở đâu?

Bạn có thể tải xuống các phiên bản JRE từ trang web chính thức của Oracle hoặc từ các nguồn tải phần mềm đáng tin cậy khác.

3. Tôi cần cài đặt JDK và JRE để làm gì?

Nếu bạn chỉ muốn chạy các ứng dụng đã được biên dịch, bạn chỉ cần cài đặt JRE. Tuy nhiên, nếu bạn muốn phát triển các ứng dụng Java mới hoặc biên dịch mã nguồn Java, bạn cần cài đặt JDK. JDK cung cấp các công cụ phát triển và bộ biên dịch Java.

4. Tôi có thể cài đặt JDK và JRE trên hệ điều hành nào?

JDK và JRE có thể được cài đặt trên hầu hết các hệ điều hành phổ biến như Windows, macOS và Linux.

5. JDK có thể tải xuống ở đâu?

Bạn có thể tải xuống các phiên bản JDK từ trang web chính thức của Oracle hoặc từ các nguồn tải phầm mềm đáng tin cậy khác.

6. Java SE là gì?

Java SE (Java Platform, Standard Edition) là một phiên bản Java dành cho các ứng dụng và phần mềm thông thường. Nó cung cấp môi trường thực thi và các thư viện cần thiết để chạy các ứng dụng Java.

Từ khoá người dùng tìm kiếm: jdk and jre and jvm Jdk, JRE JVM là gì, JRE Download, Java (JVM), Jdk jvm gpcoder, Jre là gì, JDK và JRE, JDK download, Java SE la gì

Chuyên mục: Top 97 jdk and jre and jvm

#23 JDK JRE JVM in Java

What is JDK and JRE and JVM?

JDK, JRE và JVM là từ viết tắt được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực lập trình và phát triển phần mềm. Những từ này là viết tắt của Java Development Kit (Bộ công cụ phát triển Java), Java Runtime Environment (Môi trường chạy Java) và Java Virtual Machine (Máy ảo Java). Trước khi nói về mỗi thành phần, chúng ta cần hiểu hệ sinh thái Java và quá trình chạy ứng dụng Java.

Java là một ngôn ngữ lập trình phổ biến được sử dụng rộng rãi trong việc phát triển ứng dụng di động, web và máy tính. Mã nguồn của Java được viết bởi các lập trình viên bằng ngôn ngữ Java và được biên dịch thành mã bytecode, một ngôn ngữ tương đối độc lập với nền tảng. Để chạy mã bytecode, chúng ta cần một môi trường thực thi.

Môi trường chạy Java (JRE) là một phần mềm đáng tin cậy mà mọi chương trình Java cần có để chạy trên hệ thống. Nó bao gồm các thư viện, trình biên dịch và trình thực thi được sử dụng để chạy các ứng dụng Java. Khi bạn cài đặt JRE, một ứng dụng Java sẽ có thể chạy bất kỳ nơi nào trên máy tính của bạn mà JRE đã được cài đặt.

Bên cạnh JRE, JDK (Bộ công cụ phát triển Java) cung cấp một loạt các công cụ và tài liệu giúp bạn phát triển ứng dụng Java. JDK bao gồm JRE và một bộ công cụ bổ sung như Java Compiler (Trình biên dịch Java) và Java Debugger (Trình gỡ lỗi Java) giúp lập trình viên viết và thử nghiệm mã nguồn Java của mình. Bạn cần cài đặt JDK trên máy tính của mình nếu bạn muốn phát triển ứng dụng Java.

Cuối cùng, JVM (Máy ảo Java) là một phần mềm chạy trên môi trường cụ thể như Windows, macOS hay Linux để thực thi và quản lý chương trình Java. JVM thông dịch mã bytecode thành mã máy cụ thể cho hệ điều hành, và nó cũng điều phối quá trình quản lý bộ nhớ và tài nguyên cho các ứng dụng Java. JVM cho phép chúng ta viết một lần và chạy ở bất kỳ nền tảng nào hỗ trợ JVM, mà không cần phải chỉnh sửa hoặc biên dịch lại mã nguồn.

FAQs:

1. Tại sao chúng ta cần JDK, JRE và JVM?
– JDK cung cấp công cụ và tài liệu để phát triển ứng dụng Java.
– JRE là môi trường chạy các ứng dụng Java.
– JVM thực thi và quản lý chương trình Java trên môi trường cụ thể.

2. Tôi có cần cài đặt JDK nếu tôi chỉ muốn chạy ứng dụng Java?
– Bạn chỉ cần cài đặt JRE nếu bạn chỉ muốn chạy các ứng dụng Java sẵn có.

3. Tôi có thể chạy mã nguồn Java trên bất kỳ nền tảng nào không cần JDK, JRE và JVM?
– Không, bạn cần cài đặt JRE hoặc JDK và JVM cho mỗi nền tảng để chạy mã nguồn Java.

4. JDK và JRE có sẵn miễn phí không?
– Vâng, bạn có thể tải và cài đặt JDK và JRE mà không phải trả bất kỳ khoản phí nào.

5. Tôi có thể cài đặt nhiều phiên bản JDK và JRE trên cùng một máy tính không?
– Có, bạn có thể cài đặt nhiều phiên bản JDK và JRE trên cùng một máy tính và chọn phiên bản mà bạn muốn sử dụng trong quá trình phát triển và chạy ứng dụng Java.

6. JVM có thể chạy các ngôn ngữ lập trình khác ngoài Java không?
– Ban đầu, JVM được phát triển để chạy ứng dụng Java, nhưng nhiều ngôn ngữ khác như Kotlin và Scala cũng chạy trên JVM.

7. Tôi có thể viết chương trình Java sử dụng một phiên bản JDK khác với phiên bản JRE được cài đặt trên máy tính của tôi không?
– Bạn nên cài đặt phiên bản JRE tương thích với phiên bản JDK mà bạn đang sử dụng để đảm bảo độ tương thích và hỗ trợ đầy đủ các tính năng.

Trên đây là một cái nhìn tổng quan về JDK, JRE và JVM trong Java. Đối với những lập trình viên và những người làm việc trong lĩnh vực phát triển phần mềm, hiểu rõ khái niệm và chức năng của mỗi thành phần này là rất quan trọng. Việc cài đặt và sử dụng đúng JDK, JRE và JVM cũng đảm bảo ứng dụng Java của bạn chạy một cách hiệu quả và ổn định.

What is JDK vs JRE vs JVM vs Java?

JDK, JRE, JVM và Java là những từ ngữ thường gặp trong lĩnh vực lập trình Java. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về chúng và sự khác biệt giữa chúng. Bài viết này sẽ giải thích chi tiết về JDK, JRE, JVM và Java và sự khác biệt giữa chúng.

1. JDK (Java Development Kit):
JDK viết tắt của Java Development Kit, là môi trường phát triển Java. JDK cung cấp các công cụ, tiện ích và tài liệu cần thiết cho việc phát triển ứng dụng Java. JDK bao gồm một bộ biên dịch (javac) để biên dịch mã nguồn Java thành mã byte và một bộ Runtime Environment (JRE) để chạy các ứng dụng Java đã được biên dịch. Ngoài ra, JDK còn bao gồm các công cụ khác như gỡ lỗi, kiểm tra mã nguồn, tạo tài liệu và quản lý gói.

2. JRE (Java Runtime Environment):
JRE viết tắt của Java Runtime Environment, là môi trường chạy ứng dụng Java. JRE bao gồm các thành phần cần thiết để chạy các ứng dụng Java đã được biên dịch, bao gồm máy ảo Java (JVM) và các thư viện cần thiết. Khi một ứng dụng Java được chạy, JRE sẽ đảm bảo rằng nó có môi trường chạy cần thiết để thực hiện mã nguồn Java.

3. JVM (Java Virtual Machine):
JVM viết tắt của Java Virtual Machine, là máy ảo Java. JVM là một môi trường ảo được sử dụng để chạy các ứng dụng Java. Khi một ứng dụng Java được biên dịch thành mã byte, JVM sẽ chịu trách nhiệm chạy mã byte đó trên hệ điều hành. JVM có khả năng tạo ra các trình dịch mã (Just-In-Time Compilation) để cải thiện hiệu năng của ứng dụng.

4. Java:
Java là một ngôn ngữ lập trình và môi trường phát triển ứng dụng. Java được phát triển bởi Sun Microsystems (nay là Oracle Corporation) và được ra mắt lần đầu năm 1995. Java được thiết kế để có tính năng đơn giản, dễ di chuyển trên nhiều hệ điều hành và thiết bị khác nhau. Ngôn ngữ Java có cú pháp giống với C/C++ nhưng loại bỏ một số tính năng phức tạp và nguy hiểm, như con trỏ và quản lý bộ nhớ thủ công.

FAQs (Các câu hỏi thường gặp):

1. JDK, JRE, JVM và Java có gì khác nhau?
– JDK là môi trường phát triển Java, cung cấp công cụ và tài liệu cho việc phát triển ứng dụng Java.
– JRE là môi trường chạy ứng dụng Java, bao gồm máy ảo Java và các thư viện cần thiết.
– JVM là máy ảo Java, được sử dụng để chạy mã byte của ứng dụng Java trên hệ điều hành.
– Java là một ngôn ngữ lập trình và môi trường phát triển ứng dụng.

2. Tôi cần cài đặt gì trên máy tính của mình để chạy các ứng dụng Java?
Bạn cần cài đặt JRE trên máy tính của mình. JRE cho phép bạn chạy các ứng dụng Java đã được biên dịch.

3. Tôi cần cài đặt gì trên máy tính của mình để phát triển ứng dụng Java?
Bạn cần cài đặt JDK trên máy tính của mình. JDK cung cấp công cụ và tài liệu cho việc phát triển ứng dụng Java.

4. Tại sao cần có JVM? Tại sao không chạy trực tiếp mã nguồn Java?
JVM là máy ảo Java, giúp đảm bảo tính di động của mã nguồn Java và chạy được trên nhiều hệ điều hành khác nhau. Nếu không có JVM, mã nguồn Java sẽ được biên dịch thành mã máy cụ thể cho mỗi hệ điều hành, điều này sẽ làm giảm đi tính di động của Java.

5. Tại sao cần JDK nếu chỉ muốn chạy các ứng dụng Java?
JDK không chỉ cung cấp công cụ để phát triển ứng dụng Java, mà còn bao gồm JRE để chạy các ứng dụng Java. Nếu bạn chỉ muốn chạy các ứng dụng Java, bạn chỉ cần cài đặt JRE.

Tóm lại, JDK, JRE, JVM và Java là các khái niệm quan trọng trong lập trình Java. JDK cung cấp công cụ và tài liệu cho việc phát triển ứng dụng, JRE cung cấp môi trường chạy ứng dụng, JVM là máy ảo Java để chạy mã nguồn Java và Java là ngôn ngữ lập trình và môi trường phát triển ứng dụng.

Xem thêm tại đây: traichocunglulu.com

Jdk, JRE JVM là gì

JDK, JRE và JVM là gì? Tìm hiểu sâu về Java Development Kit, Java Runtime Environment và Java Virtual Machine.

Java là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trên thế giới, được sử dụng rộng rãi trong phát triển ứng dụng web, desktop và di động. Để hiểu rõ về các khái niệm liên quan đến Java như JDK, JRE và JVM, chúng ta cần tìm hiểu từng khái niệm một cách chi tiết.

1. JDK (Java Development Kit):
JDK là một bộ công cụ phát triển dùng để phát triển ứng dụng Java. Nó bao gồm một bộ các công cụ và thư viện cho phép lập trình viên viết mã nguồn, biên dịch và chạy chương trình Java. JDK bao gồm một trình biên dịch (javac) để chuyển đổi mã nguồn Java thành mã máy, một bộ thư viện lớn (Java API) cung cấp các lớp và giao diện phổ biến, và một máy ảo Java (JVM) để chạy chương trình Java.

2. JRE (Java Runtime Environment):
JRE là một phần mềm cài đặt để chạy các ứng dụng Java đã được biên dịch. Nó cung cấp các thư viện, các file cấu hình và các file chạy cần thiết để thực thi chương trình Java. JRE không bao gồm các công cụ phát triển như trình biên dịch, chỉ cung cấp môi trường thực thi cho các ứng dụng đã được biên dịch. Nếu bạn chỉ muốn chạy ứng dụng Java mà không quan tâm tới phát triển, bạn có thể sử dụng JRE.

3. JVM (Java Virtual Machine):
JVM là một máy ảo được sử dụng để chạy chương trình Java. Nó đóng vai trò như một cầu nối giữa ứng dụng Java và hệ điều hành. JVM là một phần của JRE và nó cung cấp môi trường thực thi cho các ứng dụng Java. Khi một chương trình Java được chạy, mã máy được tạo ra bởi trình biên dịch của JDK được thực thi trên JVM. JVM làm việc như một bộ máy ảo, giúp các ứng dụng Java chạy trên nhiều hệ điều hành và phần cứng khác nhau mà không cần làm thay đổi mã nguồn.

FAQs:

1. Tôi cần cài đặt JDK hoặc JRE để phát triển ứng dụng Java?
Đúng. JDK là bộ công cụ phát triển dành cho việc lập trình Java, trong khi JRE là một phần mềm cần thiết để chạy các ứng dụng Java. Nếu bạn muốn phát triển ứng dụng Java, bạn cần cài đặt JDK. Nếu bạn chỉ muốn chạy các ứng dụng Java đã hoàn thành, JRE là đủ.

2. Tôi có thể cài đặt JDK mà không cần JRE không?
Không, JDK bao gồm JRE. Khi bạn cài đặt JDK, nó sẽ cài đặt JRE cùng với các công cụ phát triển khác.

3. Tôi cần cài đặt JVM riêng biệt để chạy ứng dụng Java không?
Không, JVM là một phần của JRE. Khi bạn cài đặt JRE, JVM cũng được cài đặt cùng với nó. Bạn không cần phải cài đặt JVM riêng biệt.

4. Tôi có thể cài đặt nhiều phiên bản JDK trên cùng một máy tính không?
Có, bạn có thể cài đặt nhiều phiên bản JDK trên cùng một máy tính. Mỗi phiên bản JDK có thể tồn tại trong một thư mục riêng biệt và được sử dụng bởi các dự án khác nhau.

5. Tôi có thể chạy mã nguồn Java trên bất kỳ máy tính nào không?
Java đã được thiết kế để chạy trên nhiều hệ điều hành và phần cứng khác nhau thông qua JVM. Nhờ đó, mã nguồn Java có thể chạy trên bất kỳ máy tính nào đã cài đặt JVM phù hợp.

6. JDK, JRE và JVM có phiên bản tương thích không?
Có, JDK, JRE và JVM có phiên bản tương thích nhau. Bạn cần đảm bảo rằng phiên bản JDK của bạn tương thích với JRE và JVM tương ứng để chạy và phát triển các ứng dụng Java một cách nhất quán và ổn định.

Tổng kết:
Java Development Kit, Java Runtime Environment và Java Virtual Machine đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển và chạy các ứng dụng Java. JDK cung cấp các công cụ phát triển, JRE cung cấp môi trường chạy và JVM đảm bảo mã nguồn Java chạy trên nhiều hệ điều hành khác nhau. Hi vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về các khái niệm này và cách chúng tương hỗ nhau trong quá trình phát triển ứng dụng Java.

JRE Download

JRE (Java Runtime Environment) Download: Hiện nay, công nghệ Java trở thành một trong những ngôn ngữ lập trình thông dụng và phổ biến nhất trên thế giới. Điều này bởi vì Java giúp xây dựng những ứng dụng có tính đa nền tảng, khả năng mở rộng và bảo mật cao. Để chạy được những ứng dụng và game viết bằng Java, bạn cần cài đặt JRE (Java Runtime Environment) trên máy tính của mình. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về JRE Download và cách cài đặt nó trên máy tính.

Java Runtime Environment (JRE) là một phần mềm cung cấp môi trường chạy ứng dụng Java. Nó bao gồm Java Virtual Machine (JVM), thư viện Java và các công cụ hỗ trợ khác để chạy các ứng dụng Java trên máy tính. JRE giúp biên dịch và thực thi mã nguồn Java thành bytecode, giúp ứng dụng chạy một cách nhất quán trên mọi nền tảng.

Để tải về JRE, truy cập vào trang chủ của Oracle, công ty sở hữu Java. Tại đây, bạn có thể tìm thấy phiên bản JRE phù hợp với hệ điều hành mà bạn sử dụng. Có hai phiên bản JRE chính là JRE 32 bit và JRE 64 bit. Để biết phiên bản JRE phù hợp với hệ điều hành của bạn, bạn có thể kiểm tra trong phần System Properties trên máy tính.

Sau khi xác định phiên bản JRE phù hợp, bạn chỉ việc nhấp vào đường dẫn tải về và chờ quá trình tải xuống hoàn thành. Khi quá trình tải về hoàn tất, bạn chỉ cần chạy tệp tin cài đặt và làm theo các bước hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành quá trình cài đặt JRE.

Một số hệ điều hành như Windows đã tích hợp sẵn JRE mặc định. Tuy nhiên, với các phiên bản mới nhất của Java, việc cài đặt JRE riêng biệt vẫn được khuyến nghị để đảm bảo bạn sử dụng được những tính năng mới nhất và bảo mật cao nhất.

FAQs (Các câu hỏi thường gặp):

1. JRE có miễn phí không?
– Vâng, JRE là miễn phí. Bạn chỉ cần truy cập vào trang chủ của Oracle và tải về phiên bản JRE phù hợp với hệ điều hành của bạn.

2. Tôi cần phải tải về phiên bản JRE nào cho hệ điều hành Windows 10?
– Đối với Windows 10 64 bit, bạn cần tải về phiên bản JRE 64 bit. Đối với Windows 10 32 bit, bạn cần tải về phiên bản JRE 32 bit.

3. Tôi có thể cài đặt nhiều phiên bản JRE trên máy tính của mình không?
– Có, bạn có thể cài đặt nhiều phiên bản JRE trên cùng một máy tính. Tuy nhiên, chỉ phiên bản JRE mặc định mới nhất sẽ được sử dụng khi chạy ứng dụng Java.

4. Tôi có thể gỡ bỏ JRE sau khi cài đặt không?
– Có, vì JRE là một phần mềm độc lập, bạn có thể gỡ bỏ nó bất cứ lúc nào. Để gỡ bỏ JRE, bạn có thể sử dụng chức năng “Add or Remove Programs” trên Windows hoặc “Applications” trên MacOS.

5. JRE hỗ trợ các hệ điều hành nào?
– JRE có thể được cài đặt trên các hệ điều hành như Windows, MacOS và Linux.

Tổng kết, việc tải về JRE rất đơn giản và miễn phí. Bạn chỉ cần truy cập vào trang chủ của Oracle, chọn phiên bản JRE phù hợp với hệ điều hành của bạn và thực hiện quá trình tải và cài đặt. Việc cài đặt JRE sẽ giúp bạn có thể chạy được những ứng dụng và game viết bằng Java trên máy tính của mình một cách mạnh mẽ và nhanh chóng.

Hình ảnh liên quan đến chủ đề jdk and jre and jvm

#23 JDK JRE JVM in Java
#23 JDK JRE JVM in Java

Link bài viết: jdk and jre and jvm.

Xem thêm thông tin về bài chủ đề này jdk and jre and jvm.

Xem thêm: blog https://traichocunglulu.com/category/huong-dan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *