Skip to content

microsoft visual studio 2017 python: Hiệu quả lập trình Python với MS Visual Studio 2017

Visual Studio 2022 (Python Getting Started)

microsoft visual studio 2017 python

Cài đặt Microsoft Visual Studio 2017 Python

Microsoft Visual Studio 2017 Python là một môi trường phát triển tích hợp (IDE) mạnh mẽ cho ngôn ngữ lập trình Python. Để bắt đầu sử dụng Microsoft Visual Studio 2017 Python, trước tiên bạn cần cài đặt nó trên máy tính của mình. Dưới đây là các bước cài đặt chi tiết để bạn có thể bắt đầu phát triển các ứng dụng Python của riêng mình.

1. Truy cập trang web chính thức của Microsoft Visual Studio 2017 Python để tải về bản cài đặt. Bạn có thể tìm thấy trang web này bằng cách tìm kiếm trên công cụ tìm kiếm

2. Tải về bản cài đặt dành cho hệ điều hành của bạn, có thể là Windows, macOS hoặc Linux. Hãy đảm bảo tải về bản cài đặt phù hợp với hệ điều hành bạn đang sử dụng.

3. Chạy bản cài đặt và làm theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành quá trình cài đặt. Điều này có thể mất một thời gian tùy thuộc vào tốc độ kết nối internet của bạn và các tùy chọn cài đặt của bạn.

4. Khi quá trình cài đặt hoàn tất, Microsoft Visual Studio 2017 Python sẽ được cài đặt trên máy tính của bạn và sẵn sàng để sử dụng.

Tạo một dự án Python trong Microsoft Visual Studio 2017

Sau khi cài đặt thành công Microsoft Visual Studio 2017 Python, bạn có thể bắt đầu tạo dự án Python của riêng mình. Dưới đây là các bước để tạo dự án Python trong Microsoft Visual Studio 2017:

1. Mở Microsoft Visual Studio 2017 Python. Trên màn hình chào đón, bạn sẽ thấy các tùy chọn khác nhau, bao gồm “Tạo dự án mới”. Nhấp vào tùy chọn này để bắt đầu quy trình tạo dự án.

2. Trong cửa sổ “Tạo dự án mới”, chọn “Python” từ danh sách các mẫu dự án có sẵn. Bạn cũng có thể tìm kiếm “Python” trong hộp tìm kiếm nếu không thấy nó ngay lập tức.

3. Chọn một mẫu dự án Python mà bạn muốn sử dụng. Microsoft Visual Studio 2017 Python cung cấp nhiều mẫu dự án khác nhau để bạn chọn từ, bao gồm các dự án cơ bản và các dự án phức tạp hơn.

4. Đặt tên và đường dẫn cho dự án của bạn, sau đó nhấp vào nút “Tạo” để tạo dự án mới. Microsoft Visual Studio 2017 Python sẽ tạo ra một cấu trúc dự án cơ bản cho bạn.

Thiết lập môi trường ảo cho dự án Python

Môi trường ảo là một môi trường cách ly cho dự án Python của bạn, cho phép bạn cài đặt các gói và thư viện không ảnh hưởng đến các dự án Python khác trên cùng một hệ thống. Đây là các bước để thiết lập một môi trường ảo trong Microsoft Visual Studio 2017 Python:

1. Mở dự án Python của bạn trong Microsoft Visual Studio 2017 Python.

2. Nhấp vào nút “Môi trường ảo” trong thanh công cụ “Môi trường ảo”.

3. Trên cửa sổ “Quản lý môi trường ảo”, nhấp vào nút “Tạo môi trường ảo mới”. Đặt tên cho môi trường ảo của bạn và chọn một vị trí để lưu trữ nó.

4. Chờ đợi khi môi trường ảo của bạn được tạo ra. Microsoft Visual Studio 2017 Python sẽ tạo ra một môi trường ảo mới và cài đặt các gói Python cần thiết cho dự án của bạn.

5. Khi quá trình cài đặt hoàn tất, bạn có thể bắt đầu sử dụng môi trường ảo mới trong dự án Python của bạn.

Sử dụng trình gỡ lỗi trong Microsoft Visual Studio 2017 Python

Microsoft Visual Studio 2017 Python cung cấp một trình gỡ lỗi mạnh mẽ để bạn có thể xác định và khắc phục lỗi trong mã Python của mình. Dưới đây là các bước đơn giản để sử dụng trình gỡ lỗi trong Microsoft Visual Studio 2017 Python:

1. Mở dự án Python của bạn trong Microsoft Visual Studio 2017 Python.

2. Chọn tệp Python mà bạn muốn gỡ lỗi từ các cửa sổ Khám phá giải pháp hoặc Trình chỉnh sửa mã nguồn.

3. Đặt các điểm dừng để theo dõi quá trình thực thi của chương trình. Bạn có thể đặt điểm dừng bằng cách nhấp chuột vào các dòng mã nguồn hoặc sử dụng các phím tắt tương ứng.

4. Nhấp vào nút “Chạy” trong thanh công cụ để bắt đầu chạy chương trình với trình gỡ lỗi.

5. Khi chạy đến một điểm dừng, bạn có thể kiểm tra các biến và giá trị trong mã của mình. Microsoft Visual Studio 2017 Python cung cấp các công cụ gỡ lỗi mạnh mẽ để giúp bạn theo dõi và sửa lỗi.

Tư duy lập trình trong Microsoft Visual Studio 2017 Python

Tư duy lập trình là một khía cạnh quan trọng của phát triển ứng dụng Python. Trong Microsoft Visual Studio 2017 Python, bạn có thể sử dụng các tính năng và công cụ để tăng cường tư duy lập trình của mình. Dưới đây là một số gợi ý để giúp bạn có tư duy lập trình tốt hơn trong Microsoft Visual Studio 2017 Python:

1. Tập trung vào vấn đề hiện tại: Hãy chắc chắn rằng bạn đang tập trung vào vấn đề lập trình hiện tại và không bị sa lầy vào các vấn đề khác.

2. Sử dụng trình chỉnh sửa mã nguồn: Microsoft Visual Studio 2017 Python cung cấp trình chỉnh sửa mã nguồn mạnh mẽ để giúp bạn viết mã dễ đọc và dễ bảo trì.

3. Sử dụng trình gỡ lỗi: Hãy sử dụng trình gỡ lỗi trong Microsoft Visual Studio 2017 Python để xác định và sửa lỗi trong mã của bạn. Điều này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về quá trình thực thi của chương trình và tìm ra những vấn đề tiềm năng trong mã nguồn của mình.

4. Sử dụng tính năng gợi ý mã: Microsoft Visual Studio 2017 Python cung cấp tính năng gợi ý mã để giúp bạn viết mã nhanh hơn và tránh việc phải nhập lại mã lặp đi lặp lại.

Quản lý các gói và thư viện Python trong Microsoft Visual Studio 2017

Microsoft Visual Studio 2017 Python giúp bạn quản lý các gói và thư viện Python trong dự án của mình một cách dễ dàng. Dưới đây là các bước để quản lý các gói và thư viện Python trong Microsoft Visual Studio 2017:

1. Mở dự án Python của bạn trong Microsoft Visual Studio 2017 Python.

2. Nhấp vào nút “Quản lý môi trường ảo” trong thanh công cụ để mở cửa sổ “Quản lý môi trường ảo”.

3. Trên cửa sổ “Quản lý môi trường ảo”, bạn có thể tìm kiếm các gói và thư viện Python đã cài đặt trong môi trường ảo của mình.

4. Để cài đặt một gói mới, hãy nhấp vào nút “Thêm gói” và nhập tên gói trong hộp thoại “Gói mới”.

5. Để gỡ cài đặt một gói, hãy nhấp vào nút “Gỡ cài đặt gói” và chọn gói bạn muốn gỡ cài đặt từ danh sách.

Phân tích mã nguồn với Visual Studio Code Python

Visual Studio Code Python là một công cụ phân tích mã nguồn mạnh mẽ cho ngôn ngữ lập trình Python. Nó cung cấp các tính năng như phân tích cú pháp, phân tích mã nguồn và gợi ý mã để giúp bạn viết mã nguồn Python chất lượng cao. Dưới đây là các bước để phân tích mã nguồn với Visual Studio Code Python:

1. Mở tệp Python mà bạn muốn phân tích trong Visual Studio Code Python.

2. Nhấp vào nút “Phân tích mã nguồn” trong thanh công cụ để bắt đầu quá trình phân tích.

3. Visual Studio Code Python sẽ phân tích mã nguồn và cung cấp kết quả phân tích trong cửa sổ “Kết quả phân tích”.

4. Bạn có thể xem các cảnh báo và lỗi trong mã của mình và sửa chúng theo đúng cách.

FAQs:

Q: Làm thế nào để mở dự án Python trong Visual Studio?
A: Để mở dự án Python trong Visual Studio, hãy chọn “Tạo dự án mới” từ màn hình chào đón, sau đó chọn “Python” và sau đó chọn một mẫu dự án Python để bắt đầu.

Q: Làm thế nào để mở tệp Python trong Visual Studio Code Python?
A: Để mở một tệp Python trong Visual Studio Code Python, hãy mở Visual Studio Code Python và chọn “Mở tệp” từ menu hoặc sử dụng phím tắt tương ứng. Sau đó, chọn tệp Python mà bạn muốn mở.

Q: Làm thế nào để sử dụng Django trong Visual Studio Python?
A: Để sử dụng Django trong Visual Studio Python, đầu tiên, hãy cài đặt Django bằng cách sử dụng môi trường ảo trong Visual Studio Python. Sau khi cài đặt, bạn có thể tạo một dự án Django mới và bắt đầu phát triển ứng dụng của mình.

Q: Làm thế nào để mở file Python trong Visual Studio?
A: Để mở một file Python trong Visual Studio, hãy mở Visual Studio và chọn “Mở” từ menu hoặc sử dụng phím tắt tương ứng. Sau đó, chọn file Python mà bạn muốn mở.

Q: Làm thế nào để khởi chạy dự án Python trong Visual Studio?
A: Để khởi chạy dự án Python trong Visual Studio, hãy chọn tệp Python mà bạn muốn chạy từ các cửa sổ Khám phá giải pháp hoặc Trình chỉnh sửa mã nguồn. Sau đó, nhấp vào nút “Chạy” trong thanh công cụ để bắt đầu quá trình chạy chương trình.

Từ khoá người dùng tìm kiếm: microsoft visual studio 2017 python Python development visual studio, Visual Studio, Visual Studio Code Python, Microsoft Visual C#, Open python project in visual studio, Django visual studio, Visual c++ python, How to open python file in visual studio

Chuyên mục: Top 29 microsoft visual studio 2017 python

Visual Studio 2022 (Python Getting Started)

Xem thêm tại đây: traichocunglulu.com

Python development visual studio

Phân Tích Xin Chào! Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá khả năng phát triển Python trong Visual Studio và những ưu điểm mà nó mang lại. Visual Studio là một môi trường phát triển tích hợp (IDE) phổ biến của Microsoft, được sử dụng rộng rãi cho việc phát triển phần mềm trên nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau. Dễ hiểu khi nói rằng Visual Studio không phải lựa chọn hàng đầu cho phát triển Python, nhưng với sự hỗ trợ không ngừng từ Microsoft, điều này đã thay đổi.

Python đã ngày càng trở nên phổ biến trong cộng đồng phát triển, đặc biệt là nhờ vào khả năng của nó để xây dựng các ứng dụng web, phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo. Visual Studio đã tăng cường hơn nữa khả năng phát triển Python bằng cách cung cấp các tính năng và tiện ích hỗ trợ đáng kinh ngạc. Dưới đây là một số lợi ích chính của việc sử dụng Python trong Visual Studio:

1. Hỗ trợ đầy đủ Python: Visual Studio hỗ trợ đầy đủ Python, bao gồm các phiên bản 2.x và 3.x. Điều này cho phép bạn lập trình Python bất kể bạn đang sử dụng phiên bản nào.

2. Cú pháp thông minh: Visual Studio cung cấp cú pháp thông minh cho Python, giúp bạn viết mã nhanh chóng và chính xác. Nếu bạn gõ một lệnh không chính xác hoặc không đúng cú pháp, bạn sẽ nhận được gợi ý và thông điệp lỗi từ IDE.

3. Kiểm tra đơn vị tích hợp (Integrated Unit Testing): Visual Studio cung cấp tích hợp Kiểm tra đơn vị, giúp bạn kiểm tra phần mềm Python của mình một cách dễ dàng. Bạn có thể tạo các bộ kiểm tra đơn vị và chạy chúng trong IDE mà không cần chuyển sang công cụ bên ngoài.

4. Gỡ lỗi (Debugging) tiện lợi: Visual Studio cho phép gỡ lỗi nhanh chóng và hiệu quả trong mã Python của bạn. Bạn có thể đặt điểm ngừng (breakpoint) để dừng mã tại một dòng cụ thể và xem giá trị của các biến trong quá trình đang chạy.

5. Tích hợp Git: Visual Studio tích hợp tốt với Git, một hệ thống quản lý phiên bản phổ biến. Bạn có thể quản lý mã nguồn Python của mình thông qua Git, thực hiện commit, push và pull một cách dễ dàng. Nó cũng giúp bạn theo dõi lịch sử của dự án của bạn một cách hiệu quả.

6. IntelliSense tốt: Visual Studio cung cấp IntelliSense mạnh mẽ cho Python, cho phép bạn nhanh chóng tìm kiếm các thành phần, thuộc tính và phương thức của một đối tượng. Điều này giúp tăng tốc độ lập trình và giảm tỷ lệ sai sót.

Bài viết này cũng muốn giới thiệu vài câu hỏi thường gặp (FAQs) liên quan đến việc phát triển Python trong Visual Studio:

1. Tôi có thể sử dụng Visual Studio Community để phát triển Python không?
– Có, Visual Studio Community là phiên bản miễn phí của Visual Studio và hỗ trợ phát triển Python hoàn toàn.

2. Tôi có thể sử dụng các công cụ phát triển Python bên ngoài với Visual Studio không?
– Có, Visual Studio hỗ trợ tích hợp các công cụ phát triển Python phổ biến như Anaconda và conda environments.

3. Tôi có thể sử dụng Visual Studio Code để phát triển Python không?
– Có, Visual Studio Code là một trình biên tập mã nguồn mở và có thể sử dụng để phát triển Python bằng cách cài đặt các tiện ích và mở rộng phù hợp.

4. Visual Studio hỗ trợ kiểm thử tự động Python không?
– Có, Visual Studio cung cấp tích hợp Kiểm thử đơn vị (unit testing) cho Python.

5. Tôi có thể gỡ lỗi mã nguồn Python của mình trong Visual Studio không?
– Có, Visual Studio cung cấp một môi trường gỡ lỗi mạnh mẽ và đơn giản để gỡ lỗi mã Python của bạn.

6. Visual Studio có hỗ trợ công cụ kiểm soát code không?
– Có, Visual Studio tích hợp Git và hỗ trợ quản lý phiên bản, commit, push và pull.

7. Tôi có thể sử dụng IntelliSense trong Visual Studio để lập trình Python không?
– Có, Visual Studio cung cấp IntelliSense cho Python để giúp bạn tìm kiếm các thành phần, thuộc tính và phương thức nhanh chóng.

Như vậy, việc phát triển Python trong Visual Studio có rất nhiều ưu điểm và sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Microsoft. Nếu bạn đang quan tâm đến việc phát triển Python, hãy cân nhắc sử dụng Visual Studio để tận dụng hết tiềm năng của Python và các công cụ phát triển mạnh mẽ mà IDE này mang lại.

Visual Studio

Visual Studio là một môi trường phát triển tích hợp (IDE) được phát triển bởi Microsoft. IDE này cung cấp một loạt các công cụ cần thiết để phát triển các ứng dụng đa nền tảng, lập trình web, lập trình trên thiết bị di động và nhiều hơn nữa. Với Visual Studio, các nhà phát triển có thể tạo ra các ứng dụng chất lượng cao, tăng năng suất và tiết kiệm thời gian.

Visual Studio hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau như C#, C++, Visual Basic, Java, Python, và nhiều ngôn ngữ khác. Điều này cho phép các nhà phát triển lựa chọn ngôn ngữ phù hợp với nhu cầu của dự án cụ thể. Các nhà phát triển cũng có thể sử dụng Visual Studio để phát triển ứng dụng di động trên các nền tảng như Android và iOS.

Visual Studio cung cấp giao diện người dùng thân thiện và dễ sử dụng, cho phép người dùng tạo ra các dự án mới chỉ trong vài cú nhấp chuột. IDE cũng đi kèm với nhiều tính năng hỗ trợ lập trình như gợi ý mã, xem trước giao diện người dùng, gỡ lỗi, và nhiều hơn nữa. Điều này giúp cho việc phát triển ứng dụng trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.

Một trong những tính năng nổi bật của Visual Studio là khả năng tích hợp với các dịch vụ đám mây của Microsoft như Azure và GitHub. Điều này cho phép các nhà phát triển lưu trữ mã nguồn, quản lý phiên bản và triển khai ứng dụng một cách dễ dàng trên đám mây. Các tính năng này giúp đẩy mạnh sản xuất và hỗ trợ các dự án phát triển nhóm.

Visual Studio cũng hỗ trợ việc xây dựng ứng dụng chạy trên nhiều nền tảng khác nhau bao gồm Windows, macOS, và Linux. Điều này cho phép người phát triển tạo ra các ứng dụng đa nền tảng, giảm thiểu công sức và tăng tính khả dụng của ứng dụng.

FAQs (Câu hỏi thường gặp):

1. Visual Studio có phải là phần mềm miễn phí không?
Không, Visual Studio không phải là phần mềm miễn phí. Visual Studio có nhiều phiên bản khác nhau và mỗi phiên bản có các tính năng và giá cả khác nhau. Một số phiên bản có thể miễn phí cho các dự án mã nguồn mở hoặc sinh viên.

2. Visual Studio có hỗ trợ chỉnh sửa mã nguồn trực tiếp trên đám mây không?
Có, Visual Studio Enterprise và Visual Studio Code có tính năng Live Share, cho phép các nhà phát triển làm việc cùng nhau trên cùng một dự án từ xa. Điều này cho phép các nhà phát triển thực hiện chỉnh sửa và gỡ lỗi trực tiếp trên đám mây.

3. Visual Studio có hỗ trợ phát triển ứng dụng di động không?
Có, Visual Studio hỗ trợ phát triển ứng dụng di động trên các nền tảng như Android và iOS. Visual Studio cung cấp các công cụ và môi trường phát triển tiện ích cho việc xây dựng ứng dụng di động.

4. Tôi có thể sử dụng Visual Studio trên hệ điều hành Mac không?
Có, Visual Studio đã cung cấp Visual Studio cho Mac để hỗ trợ người phát triển sử dụng hệ điều hành Mac. Visual Studio cho Mac cung cấp các tính năng tương tự như phiên bản trên Windows, cho phép phát triển ứng dụng trên nhiều nền tảng.

5. Visual Studio có thể tích hợp với các công cụ khác không?
Có, Visual Studio có thể tích hợp với nhiều công cụ và dịch vụ khác nhau. Ví dụ, người phát triển có thể tích hợp Visual Studio với Azure để triển khai và quản lý ứng dụng trên đám mây hoặc tích hợp với GitHub để quản lý phiên bản mã nguồn.

6. Tôi có thể sử dụng ngôn ngữ lập trình khác nhau với Visual Studio không?
Có, Visual Studio hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau như C#, C++, Visual Basic, Java, Python và nhiều ngôn ngữ khác. Người phát triển có thể lựa chọn ngôn ngữ phù hợp với nhu cầu dự án của mình.

Visual Studio Code Python

Visual Studio Code Python: Một Công cụ Mạnh Mẽ Cho Lập Trình Viên

Visual Studio Code Python là một môi trường phát triển tích hợp (IDE) mạnh mẽ và linh hoạt dành cho ngôn ngữ lập trình Python. Được phát triển bởi Microsoft, nó đã trở thành công cụ ưu tiên của rất nhiều lập trình viên Python trên toàn thế giới. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Visual Studio Code Python và các tính năng mạnh mẽ mà nó mang lại.

I. Visual Studio Code Python: Tính năng chính

1. Hỗ trợ đa nền tảng: Visual Studio Code Python có thể chạy trên hệ điều hành Windows, macOS và Linux. Điều này giúp cho việc phát triển dự án mạnh mẽ và linh hoạt, cho phép các lập trình viên làm việc trên nhiều nền tảng khác nhau.

2. Tích hợp Git: Visual Studio Code Python tích hợp sẵn với Git, một hệ thống quản lý phiên bản phổ biến. Điều này giúp cho việc quản lý mã nguồn trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Lập trình viên có thể thực hiện các thao tác Git như commit, push, pull mà không cần phải sử dụng dòng lệnh.

3. Tích hợp linter: Visual Studio Code Python tích hợp sẵn với các công cụ linter như Pylint và Flake8. Linter giúp kiểm tra mã nguồn Python để tìm và báo cáo các vấn đề tiềm ẩn, giúp cải thiện chất lượng của code. Việc tích hợp linter vào IDE giúp lập trình viên dễ dàng xác định và khắc phục lỗi ngay khi viết code.

4. IntelliSense mạnh mẽ: Visual Studio Code Python cung cấp IntelliSense mạnh mẽ, giúp tự động hoàn thiện mã nguồn và đề xuất các phương thức, thuộc tính và đối tượng. Điều này giúp lập trình viên tăng năng suất và giảm thiểu lỗi khi viết code.

5. Gỡ lỗi thông minh: Visual Studio Code Python cung cấp tính năng gỡ lỗi thông minh, cho phép lập trình viên theo dõi và sửa lỗi một cách dễ dàng. Người dùng có thể đặt các điểm dừng (breakpoints) trong code và theo dõi giá trị của các biến trong quá trình thực thi. Công cụ gỡ lỗi cũng cung cấp thông tin chi tiết về các lỗi và cung cấp gợi ý để khắc phục chúng.

6. Tích hợp với hệ sinh thái Python: Visual Studio Code Python tích hợp sẵn với các công cụ và thư viện phổ biến của Python như pip, virtualenv và Jupyter. Điều này giúp lập trình viên dễ dàng thực hiện các tác vụ như quản lý package, tạo môi trường ảo và tương tác với Jupyter Notebook.

II. Câu hỏi thường gặp (FAQs)

1. Visual Studio Code có phải là một IDE cho Python không?
– Đúng, Visual Studio Code có thể được sử dụng như một IDE cho Python. Nó cung cấp các tính năng như gỡ lỗi, tự động hoàn thiện mã nguồn và kiểm tra lỗi.

2. Cài đặt Visual Studio Code Python như thế nào?
– Để cài đặt Visual Studio Code Python, bạn có thể tải xuống từ trang chủ của Visual Studio Code và cài đặt theo hướng dẫn.

3. Visual Studio Code Python có hỗ trợ trên tất cả các hệ điều hành không?
– Có, Visual Studio Code Python có thể chạy trên Windows, macOS và Linux.

4. Làm thế nào để cài đặt các công cụ Python trong Visual Studio Code?
– Bạn có thể cài đặt các công cụ Python như pip và virtualenv bằng cách sử dụng Terminal trong Visual Studio Code hoặc thông qua giao diện người dùng.

5. Visual Studio Code Python có thể kết hợp với Git không?
– Có, Visual Studio Code Python tích hợp sẵn với Git và cung cấp các tính năng quản lý mã nguồn như commit, push và pull.

III. Kết luận

Visual Studio Code Python là một công cụ mạnh mẽ và linh hoạt để phát triển ứng dụng Python. Với tính năng đa nền tảng, tích hợp Git, linter, IntelliSense mạnh mẽ, gỡ lỗi thông minh và tích hợp với hệ sinh thái Python, nó đã trở thành một lựa chọn phổ biến cho lập trình viên Python trên toàn thế giới. Nếu bạn đang muốn nâng cao kỹ năng lập trình Python, hãy thử sử dụng Visual Studio Code Python và khám phá những tính năng mạnh mẽ mà nó mang lại.

Hình ảnh liên quan đến chủ đề microsoft visual studio 2017 python

Visual Studio 2022 (Python Getting Started)
Visual Studio 2022 (Python Getting Started)

Link bài viết: microsoft visual studio 2017 python.

Xem thêm thông tin về bài chủ đề này microsoft visual studio 2017 python.

Xem thêm: blog https://traichocunglulu.com/category/huong-dan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *