Skip to content

ภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในภาษาไทย: ความเป็นมาและประโยชน์ของการเรียนรู้

ภาษาไทยที่อยากให้มีในภาษาญี่ปุ่น②

ภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในภาษาไทย

ภาษาญี่ปุ่นในภาษาไทย

การใช้ภาษาญี่ปุ่นในภาษาไทยเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมและน่าสนใจในปัจจุบัน แม้ว่าจะเป็นภาษาที่แตกต่างกันอย่างมาก ภาษาญี่ปุ่นมีอิทธิพลในภาษาไทยในหลายๆ ด้าน เช่นในภาษาอาหรับศรีล้านนาที่มีคำยืมจากภาษาญี่ปุ่น ซึ่งเป็นภาษาทางการทั้งในวันนี้และอดีต

ภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในภาษาไทยประกอบด้วยคำศัพท์ต่างๆ ที่ถูกยืมมาจากภาษาญี่ปุ่น ส่วนใหญ่มาจากศาสนา วัฒนธรรม และความเชื่อต่างๆ รวมถึงสื่อมวลชนทั้งในสื่อพิมพ์ ทีวี หนัง และอินเทอร์เน็ต

ความสำคัญของการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นในภาษาไทย

การศึกษาและการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นในภาษาไทยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากภาษาญี่ปุ่นติดต่อกับและมีความสัมพันธ์กับภาษาไทยอย่างใกล้ชิด การเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นในภาษาไทยเป็นประโยชน์ให้กับผู้เรียนในหลายๆ ด้าน เช่นในการท่องเที่ยว การทำธุรกิจกับญี่ปุ่น และการส่งออกสินค้าไปยังประเทศญี่ปุ่น

การเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นและใช้ในภาษาไทยยังช่วยให้สามารถเข้าใจและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตของประเทศญี่ปุ่นได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น

ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาภาษาญี่ปุ่นในภาษาไทย

การศึกษาภาษาญี่ปุ่นในภาษาไทยช่วยให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์หลายๆ ด้าน เช่นการท่องเที่ยว ซื้อขายระหว่างประเทศ และการทำธุรกิจกับประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังสามารถเข้าถึงและเรียนรู้องค์ความรู้จากญี่ปุ่นด้วยภาษาญี่ปุ่นที่ถูกผลิตขึ้นมาอย่างมากมาย

วิธีการศึกษาและปฏิบัติตนเพื่อเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นในภาษาไทย

วิธีการศึกษาและปฏิบัติตนเพื่อเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นในภาษาไทยที่มีประสิทธิภาพคือ

 1. ศึกษาอักษรและออกเสียงภาษาญี่ปุ่น ในภาษาไทยด้วยตัวเอง
 2. อ่านหนังสือและบทความภาษาญี่ปุ่น ในภาษาไทย เพื่อฝึกการอ่านและความเข้าใจที่ถูกต้อง
 3. ฟังบทสนทนาภาษาญี่ปุ่น ในภาษาไทย โดยเล่นเสียงบทสนทนาภาษาญี่ปุ่นและพยายามทำแบบฝึกหัดเพื่อฝึกการฟังและความเข้าใจ
 4. การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นในภาษาไทย และการใช้ประโยคภาษาญี่ปุ่นในภาษาไทยในการสื่อสาร
 5. ศึกษาวรรณกรรมญี่ปุ่นในภาษาไทยเพื่อให้รู้จักวัฒนธรรมและลักษณะสำคัญของภาษา

อุปสรรคในการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นในภาษาไทย

การศึกษาภาษาญี่ปุ่นในภาษาไทยอาจเผชิญกับอุปสรรคบางอย่างที่ทำให้เรียนรู้ได้ยากบ้าง เช่น

 • ระบบการเขียนและอักษรที่แตกต่างจากภาษาไทย ทำให้การเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นยากขึ้น
 • ความยากในการอ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่นทำให้การศึกษาภาษาญี่ปุ่นในภาษาไทยทำได้ยาก
 • ความซับซ้อนในการใช้คำ ไวยากรณ์ และการสร้างประโยคในภาษาญี่ปุ่น

โอกาสในการใช้ภาษาญี่ปุ่นในภาษาไทย

การเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นในภาษาไทยเปิดโอกาสให้กับผู้เรียนในหลายๆ ด้าน เช่น

 • โอกาสในการท่องเที่ยวและสื่อสารกับคนท้องถิ่น ในประเทศญี่ปุ่น
 • โอกาสในการทำธุรกิจในสหกิจอาเซียน ร่วมลงทุนในประเทศญี่ปุ่น หรือสัมมนาภาษาญี่ปุ่นในภาษาไทย
 • โอกาสในการศึกษาหรือเรียนต่อในประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าถึงและเรียนรู้ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่พัฒนาขึ้นในประเทศนี้

วิธีใช้คำยืมภาษาญี่ปุ่นในไทย

ในภาคกลางไทย มีคำยืมจากภาษาญี่ปุ่นใช้กันอยู่เป็นประจำ ซึ่งบางส่วนถูกใช้และเข้าใจแต่ไม่ค่อยรับผิดชอบต่อ ไทย-ญี่ปุ่นในภาคที่ใช้คำยืมร่วมกันก็ได้สร้างก้อนถิ่นวาจาถูกสลายเสียไปแล้ว

ลักษณะคำญี่ปุ่นในภาษาไทย

คำญี่ปุ่นในภาษาไทยมักจับคู่หรือรวมเป็นตัวเดียวกับคำไทยเพื่อดูเป็นคำศัพท์ญี่ปุ่นซึ่งมาจากคำศัพท์ไทยเช่น เครื่องใน“คริสต์มาส” ที่มาจากค

ภาษาไทยที่อยากให้มีในภาษาญี่ปุ่น② \”งง\” #Shorts #ภาษาญี่ปุ่น #タイ語

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: ภาษา ญี่ปุ่น ที่ ใช้ ใน ภาษา ไทย วิธี ใช้ คํา ยืม ภาษาญี่ปุ่น ใน ไทย, ลักษณะ คํา ภาษาญี่ปุ่น ในภาษาไทย, คํายืมภาษาญี่ปุ่น หมวดอาหาร, คํายืมภาษาญี่ปุ่น หมวดกีฬา, คํายืมภาษาฝรั่งเศส ในภาษาไทย, คํายืมภาษาญี่ปุ่น เครื่องแต่งกาย, คํายืมภาษาญี่ปุ่น ผลไม้, ภาษาอังกฤษ ในภาษาไทย

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ภาษา ญี่ปุ่น ที่ ใช้ ใน ภาษา ไทย

ภาษาไทยที่อยากให้มีในภาษาญี่ปุ่น② \
ภาษาไทยที่อยากให้มีในภาษาญี่ปุ่น② \”งง\” #shorts #ภาษาญี่ปุ่น #タイ語

หมวดหมู่: Top 62 ภาษา ญี่ปุ่น ที่ ใช้ ใน ภาษา ไทย

ภาษาญี่ปุ่นที่นำมาใช้ในภาษาไทยมีอะไรบ้าง

ภาษาญี่ปุ่นที่นำมาใช้ในภาษาไทยมีอะไรบ้าง

ภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทยเป็นภาษาที่มีความแตกต่างกันอย่างมากหลายด้าน ทั้งในระบบการอ่าน เขียน การออกเสียง และความหมายของคำวลี อย่างไรก็ตาม เกาหลีและญี่ปุ่นมีความเหมือนคล้ายคลึงกันในด้านบางด้าน เนื่องจากประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สอดคล้องกัน ดังนั้นบางคำบางวลีในภาษาญี่ปุ่นพบการนำมาใช้ในภาษาไทยเพื่อเพิ่มความหลากหลายในการใช้ภาษาไทย ในบทความนี้เราจะได้รับรู้ถึงบางคำและวลีที่มักจะถูกนำมาใช้ในภาษาไทยจากภาษาญี่ปุ่น

คำศัพท์นำมาจากภาษาญี่ปุ่น

1. อิโก

คำวลี “อิโก” มีต้นกำเนิดมาจากภาษาญี่ปุ่น “いいこ” (iiko) ซึ่งหมายถึงเด็กที่ดี ในภาษาไทยคำนี้นิยมใช้เรียกเด็กหญิงที่ดูดีน่ารัก จึงเป็นที่มาของคำวลี “อิโก” ที่ได้รับความนิยมในเว็บไซต์ชุมชนออนไลน์และสื่อสังคมต่าง ๆ

2. ออตากิริ

คำวลี “ออตากิริ” มาจากคำในภาษาญี่ปุ่น “おたく” (otaku) ซึ่งหมายถึงผู้ที่รักความชื่นชอบเกินเหตุผลในเรื่องต่าง ๆ เช่น การ์ตูน การ์ตูนญี่ปุ่น หรือเทคโนโลยี ในภาษาไทยคำนี้มักใช้เรียกผู้คนที่ติดใจและทุ่มเทในทางที่สนใจอย่างมาก เช่น ออกแบบเขตกรรม การเขียนนิยาย หรือส่งเสริมการขายของตนเองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น

คำวลีจากภาษาญี่ปุ่น

1. โยโชจิโร่

คำวลี “โยโชจิโร่” มาจากคำในภาษาญี่ปุ่น “よしょぢろう” (Yoshitsune) ชื่อเสียงของนักรบผู้ชื่นชอบในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น ในภาษาไทยคำนี้คือนายเยี่ยมชื่นชอบเข้มแข็ง อาจใช้เรียกผู้ที่มีความสามารถเป็นพิเศษในการปฏิบัติงานหรือกีฬา เช่น โยโชจิโร่ของกีฬาฟุตบอล หมายถึงนักเตะที่มีทักษะและประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม

2. กุโรโช้

คำวลี “กุโรโช้” มาจากคำในภาษาญี่ปุ่น “くろしお” (kuroshio) ซึ่งหมายถึงกระแสทะเลร้อน ในภาษาไทยคำนี้มักใช้เพื่อบอกถึงสถานการณ์ที่เครียดหรือรุนแรง เช่น การทำงานเอิกเกริกหรือในสถานการณ์ที่ผิดปกติ

คำถามที่พบบ่อย

1. คำวลีในภาษาญี่ปุ่นที่นำมาใช้ในภาษาไทยมีอะไรบ้าง?

คำวลีในภาษาญี่ปุ่นที่มักจะถูกนำมาใช้ในภาษาไทยได้แก่ “อิโก” และ “ออตากิริ” ซึ่งมักใช้กันอย่างแพร่หลายในสื่อสังคมออนไลน์และวงการอื่น ๆ

2. คำศัพท์จากภาษาญี่ปุ่นที่นำมาใช้ในภาษาไทยมีอะไรบ้าง?

คำศัพท์ที่นำมาจากภาษาญี่ปุ่นและใช้ในภาษาไทยได้รับความนิยมได้แก่ “โยโชจิโร่” และ “กุโรโช้” ซึ่งมักใช้เพื่อเรียกผู้ที่มีความสามารถเป็นพิเศษในงานหรือกีฬา

3. คำวลีจากภาษาไทยที่นำมาใช้ในภาษาญี่ปุ่นมีอะไรบ้าง?

เนื่องจากภาษาไทยมีสำเนียงและตัวอักษรที่หลากหลาย มากไม่จำกัดเพียงแค่ภาษาไทยเท่านั้น ดังนั้นไม่มีคำวลีในภาษาไทยที่นำมาใช้ในภาษาญี่ปุ่นอย่างแน่นอน

4. ความแตกต่างระหว่างภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทยอย่างไร?

ภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทยแตกต่างกันอย่างมากจากรูปแบบการอ่าน เขียน การออกเสียง และความหมายของคำวลี อีกทั้งยังมีสำเนียงและตัวอักษรที่แตกต่างกัน ภาษาไทยมีสำเนียงและการออกเสียงที่เป็นเอกสาร ในขณะที่ภาษาญี่ปุ่นมีทัศนคติและพิมพ์เป็นเขียนได้เช่นกัน

ภาษาญี่ปุ่นเข้ามาในไทยได้ยังไง

ภาษาญี่ปุ่นเข้ามาในไทยได้ยังไง

ภาษาญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในภาษาที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยในช่วงสมัยปัจจุบัน ความนิยมเพิ่มขึ้นเนื่องจากความสนใจในวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งส่งผลให้เพิ่มการเรียนรู้และศึกษาภาษาญี่ปุ่นเพื่อใช้ในการเข้าใจและสื่อสารกับชาวญี่ปุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตามการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นไม่ใช่เรื่องง่าย ภาษาญี่ปุ่นมีความซับซ้อนในการสร้างประโยคและตำแหน่งคำอย่างละเอียด นอกจากนี้ยังมีอักษรไทยที่ไม่ซีดเช่นเดียวกับภาษาญี่ปุ่น ซึ่งเหตุผลนี้ก็ทำให้ผู้เรียนมีความยุ่งเหยิงในการเรียนรู้ แต่ไม่ต้องกังวลเพราะวันนี้เราจะเสนอวิธีการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นในยุคที่ได้รับความนิยมและเพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ มาเริ่มกันเลย!

1. เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
การเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเองเป็นวิธีที่ค่อนข้างได้ผลมาก การเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเองจะช่วยให้เรามีความเหมาะสมกับตัวเราเอง ทราบถึงความถนัดและอุปสรรคในการเรียนภาษาญี่ปุ่นของเรา มีความยืดหยุ่นในการกำหนดเวลาและระดับของการเรียนรู้ โดยสามารถใช้ตัวช่วยในการเรียนรู้ได้หลากหลาย เช่น หนังสือเรียน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แอปพลิเคชันมือถือ และอื่นๆ ซึ่งสามารถเรียนรู้ได้อย่างสะดวกสบายตามความต้องการของเราเอง

2. เข้าเรียนภาษาญี่ปุ่นในวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา
วิทยาลัยและสถาบันการศึกษาในประเทศไทยได้รับความนิยมมากในการสอนภาษาญี่ปุ่นให้กับนักเรียนที่สนใจภาษาและวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น การเรียนภาษาญี่ปุ่นในวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาจะมีการเรียนรู้แบบกลุ่ม ที่จะช่วยให้เราได้เรียนรู้ไม่เพียงแค่ภาษาหรือการเขียนแต่รวมถึงศิลปะ วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่นด้วย นอกจากนี้ยังมีสถาบันการศึกษาที่มีครูญี่ปุ่นคุณภาพมากมาย ทำให้การเรียนภาษาญี่ปุ่นมีความมั่นใจว่าจะได้คำแนะนำและความช่วยเหลือจากครูญี่ปุ่นที่มีความรู้ความสามารถสูง

3. เข้าร่วมคอร์สออนไลน์หรือสัมมนาเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น
ในยุคที่เทคโนโลยีก้าวหน้า การเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเองออนไลน์ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพราะสามารถเรียนรู้ตามสะดวกเวลาที่ตั้งใจเองได้ นอกจากนี้ยังสามารถเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญภาษาญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ หรือเข้าร่วมสัมมนาภาษาญี่ปุ่นที่จัดขึ้นโดยองค์กรต่างๆ เพื่อให้ได้ความรู้และประสบการณ์ในการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นที่หลากหลาย

4. ประสบการณ์การเรียนรู้และไปประเทศญี่ปุ่น
เมื่อเรามีพื้นฐานที่ดีในการศึกษาภาษาญี่ปุ่นแล้ว การไปประเทศญี่ปุ่นเพื่อประสบการณ์จะช่วยให้เราพัฒนาทักษะการพูดภาษาญี่ปุ่นได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังสามารถพบปะและสื่อสารกับชาวญี่ปุ่นโดยตรง เพื่อฝึกฝนประสบการณ์ในการใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารของเรา

โดยสรุปการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ไม่จำเป็นต้องกังวล เพราะว่ามีช่องทางหลายทางในการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น อย่างไรก็ตามหลังจากที่ได้รับพื้นฐานในการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นเสร็จสิ้นแล้ว เราไม่ควรที่จะหยุดพัฒนาตนเอง ควรให้เวลาในการฟังและอ่านภาษาญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น เช่น การได้ยินภาษาญี่ปุ่นเราควรปรับฟังและฝึกฝนการออกเสียงให้ถูกต้อง นอกจากนี้ยังสามารถอ่านหนังสือภาษาญี่ปุ่น ชมภาพยนตร์ที่ไม่ได้รับนำเข้าและมีบทสนทนาเป็นภาษาญี่ปุ่น เขียนวันละบทความสั้นๆ ในเวลาว่างๆ และคุยกับเพื่อนคนอื่นๆที่พูดภาษาญี่ปุ่นได้

คำถามที่พบบ่อย

คำถาม 1: ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่ยากในการเรียนหรือไม่?
คำตอบ: การเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นสามารถกล่าวได้ว่ามีความซับซ้อนในบางส่วน เพราะภาษาญี่ปุ่นใช้ระบบอักษรคนละระบบกับภาษาไทย และมีตำแหน่งคำและการสร้างประโยคที่ซับซ้อนกว่า แต่ความยากของการเรียนรู้ภาษาขึ้นอยู่กับระดับการเรียนรู้และความสนใจของผู้เรียนด้วยกัน

คำถาม 2: หากต้องการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง ควรเริ่มต้นอย่างไร?
คำตอบ: เริ่มต้นด้วยการศึกษาพื้นฐานของอักษรและการอ่านภาษาญี่ปุ่น เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐานและรูปแบบการสร้างประโยค หลังจากนั้นอาจใช้หนังสือเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แอปพลิเคชันมือถือ เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถเรียนรู้จากสื่ออื่นๆเช่น หนัง ซีรีส์ และเพลงญี่ปุ่น

คำถาม 3: มีคอร์สออนไลน์ใดบ้างที่เหมาะสำหรับการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น?
คำตอบ: มีหลากหลายคอร์สออนไลน์ที่เน้นการเรียนภาษาญี่ปุ่น อย่างเช่น Duolingo, Rosetta Stone, Memrise, และ Pimsleur เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีคอร์สออนไลน์ที่สามารถเรียนรู้พื้นฐานและข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นได้

คำถาม 4: การเรียนภาษาญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่นจำเป็นหรือไม่?
คำตอบ: การเรียนภาษาญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่นเป็นทางเลือกที่ดีในการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาญี่ปุ่น การมีประสบการณ์ในการใช้ภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์จริง รวมถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคมญี่ปุ่นจะช่วยให้ความคุ้นเคยกับภาษาและวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น

ดูเพิ่มเติมที่นี่: traichocunglulu.com

วิธี ใช้ คํา ยืม ภาษาญี่ปุ่น ใน ไทย

วิธีใช้คำยืมภาษาญี่ปุ่นในไทย

ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่มีความเป็นมาตราฐานสูงเป็นอย่างมากทั้งในเชิงทางการศึกษาและวัฒนธรรม การเรียนรู้และใช้ภาษาญี่ปุ่นไม่ใช่เรื่องที่ยากแต่จำเป็นต้องมีความพยายาม คุณสามารถถ่ายทอดความคิดเห็นและความคิดของคุณให้ท่านพูดและเขียนโดยใช้หลายภาษาเพื่อเพิ่มความราบรื่นในการสื่อสารของคุณ วิธีหนึ่งที่คุณสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นในทางนี้ได้คือการยืมคำภาษาญี่ปุ่นเข้ามาใช้ในภาษาไทย

ในบทความนี้เราจะพิจารณาถึงวิธีการใช้คำยืมภาษาญี่ปุ่นในภาษาไทย เราจะมองผ่านทั้งหมดตั้งแต่คำพวกนี้รูปลักษณ์เดิมผู้อ่านที่กำลังเริ่มต้นเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น ไปจนถึงคำที่เป็นส่วนหนึ่งของภาษาไทยก็เพียงพอแล้ว
วิธีใช้คำยืมภาษาญี่ปุ่นในภาษาไทย

โดยทั่วไปแล้ว คำภาษาญี่ปุ่นที่ยืมมาใช้ในภาษาไทยสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทได้ ดังนี้

1. คำศัพท์
คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นที่นิยมยืมมาใช้ในภาษาไทยมักจะเป็นคำที่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นชื่อสิ่งของ อาหาร วัฒนธรรม หรือคำใดคำหนึ่งที่ในภาษาไทยไม่มีคำเทียมใดๆหรือที่ใช้สื่อสารประจำวัน ตัวอย่างที่แพร่หลายได้แก่ “เอรี่” (eri – กาแฟ)
“กระดาษยาง” (kaadotsuuan – ยางลบ)
และ “ราเมงซากะ” (ramengsaka – เนื้อหมูกระทะ)

2. คำกริยา
ยึดครองคำกริยาที่มีลักษณะเฉพาะภาษาญี่ปุ่นมาใช้ในภาษาไทยเพื่อให้เจตนาหรือความแตกต่างในระดับจารึกเอาไว้ ตัวอย่างที่จำเป็นได้แก่ “นิกซ์” (niku – ความหมายนิกซ์แท้จริงเป็นเนื้อสัตว์ แต่ในภาษาไทยกลายเป็นคำกริยาที่ใช้แทนการทำเจ็บ, “การางซังแล” (karasangare – เคยทั้งถูกและเคยทั้งเต็มทีทั้งดีและไม่ดี)

3. เที่ยงตรงกับคำภาษาไทย
คำภาษาญี่ปุ่นบางคำอาจมีความหมายและการแปลที่เทียบเท่ากับคำในภาษาไทยและใช้เป็นอัตราในการแก้เอกสารทางกลางและกฎร่างกฎหมายระหว่างประเทศ ตัวอย่างได้แก่ “โชคดี” (shoukidesu – เป็นโชคดี) และ “ขอบคุณ” (arigatou – ขอบคุณ)

4. ลักษณะของประโยค
บางครั้งคำภาษาญี่ปุ่นมักจะถูกใช้ในการเพิ่มความเข้าใจในประโยคในภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่นมักจะใช้คำย่อยมากกว่าภาษาไทยอย่างจัดเจน ซึ่งจะทำให้เกิดความหมายเสริมมากขึ้น เช่น คำว่า “คิดถึง” (kitetsu) ที่ใช้เติมข้างหน้าคำว่า “แค่” เพื่อแสดงความคิดถึงที่หลบผิดพลาดตามความรู้สึกอย่างจริงจัง “แค่คิดถึง”

คำค้นคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นในตำราหรือหนังสืออ้างอิงที่เกี่ยวข้อง

ถ้าคุณสนใจที่จะเข้าร่วมกลุ่มผู้สนใจการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ธรรมชาติอยู่ในเมืองไทย คุณอาจจะพยายามค้นหาตำราหรือหนังสืออ้างอิงเพื่อประกอบความรู้ที่คุณมีอยู่ จากคำศัพท์เหล่านี้คุณจะสามารถเรียนรู้ความหมายและวิธีการใช้คำที่ถูกต้องได้โดยตรง

FAQs (ถาม – ตอบ)

1. คำไหนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้เริ่มเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในภาษาไทย?
คำศัพท์ที่ง่ายและเข้าใจง่ายควรเป็นเรื่องแรกที่เริ่มต้น เช่น “เอรี่” (eri – กาแฟ) หรือ “กิน” (kin – กิน)

2. ฉันจะต้องศึกษาภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาแม่ที่ฉับไวได้อย่างไร?
การเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นให้เป็นภาษาแม่นั้นต้องใช้เวลาและความพยายามในการศึกษาอย่างต่อเนื่อง คุณควรมองหาแหล่งข้อมูลที่เหมาะสมเพื่อเรียนรู้พร้อมกับการฝึกปฏิบัติการพูดและเขียนอย่างต่อเนื่อง

ในสรุป การใช้คำยืมภาษาญี่ปุ่นในภาษาไทยเป็นวิธีที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มความราบรื่นในการสื่อสารของคุณทั้งในชีวิตประจำวันและในสถานการณ์ทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่น ความพยายามในการศึกษาและฝึกปฏิบัติพูดและเขียนภาษาญี่ปุ่นเป็นสิ่งสำคัญที่จำเป็นต้องระมัดระวังและขยันเพื่อให้คุณมีความสำเร็จในการเรียนรู้ภาษาที่เป็นมาตรฐานสูงอย่างภาษาญี่ปุ่นนี้

ลักษณะ คํา ภาษาญี่ปุ่น ในภาษาไทย

ลักษณะคำในภาษาญี่ปุ่นในภาษาไทย

ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่มีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจและนับถือยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในแง่การเขียนและการออกเสียง ความแตกต่างระหว่างภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทยจึงทำให้การเรียนรู้และสื่อสารภาษาญี่ปุ่นในภาษาไทยเป็นไปได้ยากบ้างสำหรับคนที่ไม่เคยศึกษาหรือมีความรู้เกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นมาก่อน

ในภาษาญี่ปุ่นมีลักษณะคำที่มีความซับซ้อนมากกว่าในภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่นแบ่งคำออกเป็นสามประเภทหลัก คือ คำมัดหมด คำหายาก และคำสาธารณะ

1. คำมัดหมด (ひとこと) – คำที่ประกอบด้วยเพียงประโยคเดียว ทั้งนี้ คำมัดหมดมักจะมีความสั้นและกระชับ ซึ่งในภาษาไทยจะเปรียบเทียบได้กับคำกริยาคำนาม หรือคำสัมพันธ์ ตัวอย่างเช่น ข้าว (ごはん) หมา (いぬ) วัด (おてら) เป็นต้น

2. คำหายาก (ちょうとことば) – คำที่แตกต่างจากคำมัดหมดที่มีความยากลำบากต่อการเข้าใจ คำที่อยู่ในกลุ่มคำหายากส่วนใหญ่จะเป็นคำกริยาช่องที่ 2 ตัวอย่างเช่น ไป (いく) มา (くる) กิน (たべる) เป็นต้น ภาษาญี่ปุ่นมีจำนวนมากของคำกริยา โดยมีกฎการผันคำกริยาที่ซับซ้อน ทำให้การแปลและการใช้คำนานัปการต่างๆ เป็นงานที่ท้าทายอยู่เสมอ

3. คำสาธารณะ (ちょうとことば) – คำที่เป็นส่วนหนึ่งของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยๆ และถูกใช้ประจำ ตัวอย่างเช่น あなた (เธอ) いい (ดี) そうですか (แล้วคุณ呢) เป็นต้น คำสาธารณะในภาษาญี่ปุ่นจำนวนมาก และมีหลากหลายในแต่ละหมวดหมู่

นอกจากนี้ยังมีคำจำพวก Onomatopoeia (คำเลียนเสียง) ที่เป็นเอกลักษณ์ของภาษาญี่ปุ่น ซึ่งมีจำนวนมากมายและมีหลายรูปแบบ ทั้งในรูปภาษาพูดและรูปภาษาเขียน ตัวอย่างเช่น ころころ (รีบเร็ว) ぴかぴか (ส่องแสง) และ ぺこぺこ (อิ่ม) เป็นต้น

ข้อแตกต่างของลักษณะคำระหว่างภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย

ภาษาญี่ปุ่นมีลักษณะคำที่แตกต่างจากภาษาไทยในหลายๆ ด้าน ดังนี้

1. การออกเสียง – ภาษาญี่ปุ่นมีตัวอักษรสระที่ประกอบด้วยเสียงสะท้อน และเสียงลำเอียง ซึ่งคำเหล่านี้อาจทำให้เกิดความสับสนต่อการออกเสียงของคำและคำว่า

2. การผันคำ – ภาษาญี่ปุ่นมีพฤติกรรมด้านการผันคำที่แตกต่างจากภาษาไทย คำกริยาในภาษาญี่ปุ่นมีรูปผันต่างกันตามบุทก์เวลาของคำ หรือช่วงเวลาที่เกิดขึ้น ซึ่งความซับซ้อนในการผันคำนี้อาจทำให้ผู้เรียนรู้สึกยากต่อการเรียนรู้และใช้งานในประโยค

3. การใช้คำศัพท์ – ภาษาญี่ปุ่นมีคำศัพท์ที่ไม่มีในภาษาไทยและมีคำศัพท์บางคำที่ใช้แสดงความจำเป็นและการเคารพกระทำและการกดขี่ ตัวอย่างเช่น おじぎ (การโค้งคำนับทางด้วยมือเป็นการแสดงเคารพ) ลักษณะคำศัพท์ในภาษาญี่ปุ่นอาจต้องการความรอบคอบในการใช้เพื่อจะสื่อให้ถูกต้อง

คำถามที่พบบ่อย

1. ฉันควรเริ่มเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นจากคำที่ไหน?
การเริ่มต้นเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นควรเริ่มจากคำศัพท์และโครงสร้างของประโยคเบื้องต้น เพื่อให้เข้าใจและสามารถสื่อสารกับคนญี่ปุ่นได้ในกรณีที่คุณอยู่ในประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้คุณยังสามารถเรียนรู้ระดับพื้นฐานของการอ่านและเขียนได้ด้วย

2. วิธีที่ดีที่สุดในการเรียนรู้คำอ่านและออกเสียงของคำในภาษาญี่ปุ่นคืออะไร?
ผู้เรียนควรได้รับประสบการณ์ในการอ่านและฟังภาษาญี่ปุ่นอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการฝึกออกเสียงคำภาษาญี่ปุ่นด้วยตัวเองเพื่อเป็นการเข้าใจและเก่งกาจต่อการใช้งาน

3. มีเคล็ดลับในการทำให้การเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นง่ายขึ้นหรือไม่?
* อ่านออกเสียงอย่างเสมอเพื่อให้เข้าใจและปฏิบัติตามเทคนิคในการออกเสียงคำ
* ฝึกทักทายและสอบถามคนญี่ปุ่นโดยใช้ภาษาญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง
* เรียนรู้คำศัพท์และภาษาไวยากรณ์ในภาษาญี่ปุ่นอย่างสม่ำเสมอ
* เรียนรู้และใช้จำนวนมากของประโยคแบบญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน

ทำไมควรเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น

การเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นไม่เพียงแต่จะช่วยให้สามารถสื่อสารกับคนญี่ปุ่นได้อย่างราบรื่น แต่ยังเป็นเกียรติและการอัปยศที่ให้ผู้เรียนได้รู้จักกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นด้วย ภาษาญี่ปุ่นมีความหลากหลายทั้งในการใช้คำและรูปภาษา ทำให้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่น่าสนใจและท้าทายในการศึกษา

มี 31 ภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ภาษา ญี่ปุ่น ที่ ใช้ ใน ภาษา ไทย.

คำที่ยืมมาจากภาษาญี่ปุ่นและจีน มีอะไรบ้างในภาษาไทย - Nockacademy
คำที่ยืมมาจากภาษาญี่ปุ่นและจีน มีอะไรบ้างในภาษาไทย – Nockacademy
การยืมคำจากภาษาญี่ปุ่น - Youtube
การยืมคำจากภาษาญี่ปุ่น – Youtube
100 คำนาม ภาษาญี่ปุ่น สั้นๆ ง่ายๆ แต่ใช้ทุกวัน – Bestkru
100 คำนาม ภาษาญี่ปุ่น สั้นๆ ง่ายๆ แต่ใช้ทุกวัน – Bestkru
คำญี่ปุ่นสไตล์ไทย กับความหมายที่อาจไม่เคยมีใครบอกคุณ - Anngle Th
คำญี่ปุ่นสไตล์ไทย กับความหมายที่อาจไม่เคยมีใครบอกคุณ – Anngle Th
คำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
คำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
ของมือสอง ภาษาญี่ปุ่นคืออะไร | Wordy Guru
ของมือสอง ภาษาญี่ปุ่นคืออะไร | Wordy Guru
100 คำนาม ภาษาญี่ปุ่น สั้นๆ ง่ายๆ แต่ใช้ทุกวัน – Bestkru
100 คำนาม ภาษาญี่ปุ่น สั้นๆ ง่ายๆ แต่ใช้ทุกวัน – Bestkru
ดูแลตัวเองภาษาญี่ปุ่น: เรียนรู้วิธีใช้ภาษาญี่ปุ่นในการดูแลและพัฒนาตนเอง - Thcsvinhmy.Edu.Vn
ดูแลตัวเองภาษาญี่ปุ่น: เรียนรู้วิธีใช้ภาษาญี่ปุ่นในการดูแลและพัฒนาตนเอง – Thcsvinhmy.Edu.Vn
สำนวนภาษาญี่ปุ่น 50 ประโยค ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน - Youtube
สำนวนภาษาญี่ปุ่น 50 ประโยค ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน – Youtube
วันนี้ภาษาญี่ปุ่น: แนะนำวิธีเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นให้ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ - Thminhduc.Edu.Vn
วันนี้ภาษาญี่ปุ่น: แนะนำวิธีเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นให้ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ – Thminhduc.Edu.Vn
15 คำศัพท์ญี่ปุ่นน่าสนใจ ที่ไม่มีคำแปลตรงตัวในภาษาไทย - Anngle Th
15 คำศัพท์ญี่ปุ่นน่าสนใจ ที่ไม่มีคำแปลตรงตัวในภาษาไทย – Anngle Th
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว: คำศัพท์ในการเดินทางที่จำเป็น - Thocahouse.Vn
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว: คำศัพท์ในการเดินทางที่จำเป็น – Thocahouse.Vn
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว: คำศัพท์ในการเดินทางที่จำเป็น - Thocahouse.Vn
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว: คำศัพท์ในการเดินทางที่จำเป็น – Thocahouse.Vn
คำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
คำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
เครื่องใช้เครื่องเรือนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ภาษาญี่ปุ่นคืออะไร | Wordy Guru
เครื่องใช้เครื่องเรือนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ภาษาญี่ปุ่นคืออะไร | Wordy Guru
คำที่ยืมมาจากภาษาญี่ปุ่น - ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-4 หน้า | Anyflip
คำที่ยืมมาจากภาษาญี่ปุ่น – ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-4 หน้า | Anyflip
Japanese Course : คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ | Nova Online
Japanese Course : คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ | Nova Online
คำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
คำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
8 หนังสือเรียนภาษาญี่ปุ่นสำหรับมือใหม่ เรียนด้วยตัวเอง พูดได้เหมือนเจ้าของ ภาษา | YiipunmaiのFavlist
8 หนังสือเรียนภาษาญี่ปุ่นสำหรับมือใหม่ เรียนด้วยตัวเอง พูดได้เหมือนเจ้าของ ภาษา | YiipunmaiのFavlist
🇯🇵 Ken 🇹🇭 มะม่วง🥭 On Twitter:
🇯🇵 Ken 🇹🇭 มะม่วง🥭 On Twitter: “คำทับศัพท์ที่ใช้ในภาษาญี่ปุ่นทำให้คนที่ เรียนภาษาญี่ปุ่นงง แม้แต่คนญี่ปุ่นก็งง มีกลุ่มนักวิจัยกลุ่มหนึ่งกำลังวิเคราะห์คำทับศัพท์นั้นว่าคนญี่ปุ่นใช้ คำทับศัพท์ยังไงและเขียนความหมายและวิธีการใช้คำนั้นในดิกญี่ปุ่น-ญี่ปุ่น …
ประโยคสนทนาง่ายภาษาญี่ปุ่น
ประโยคสนทนาง่ายภาษาญี่ปุ่น
ส่องญี่ปุ่น】คนญี่ปุ่นกับเรื่องวุ่นๆ ภาษาไทย - Youtube
ส่องญี่ปุ่น】คนญี่ปุ่นกับเรื่องวุ่นๆ ภาษาไทย – Youtube
คำทักทายภาษาญี่ปุ่น โอฮาโย ซาโยนาระ เซมากุเตะ? | Matcha เว็บไซต์แม็กกาซีนแนะนำการท่องเที่ยวญี่ปุ่น
คำทักทายภาษาญี่ปุ่น โอฮาโย ซาโยนาระ เซมากุเตะ? | Matcha เว็บไซต์แม็กกาซีนแนะนำการท่องเที่ยวญี่ปุ่น
3 วินาที ประโยคภาษาญี่ปุ่น ฉ.เข้มข้น+Cd | ร้านหนังสือนายอินทร์
3 วินาที ประโยคภาษาญี่ปุ่น ฉ.เข้มข้น+Cd | ร้านหนังสือนายอินทร์
รวมศัพท์อาหารภาษาญี่ปุ่น ชื่อเมนูภาษาญี่ปุ่น เมนูไหนเรียกว่าอะไร พร้อมคำอ่าน ไทย
รวมศัพท์อาหารภาษาญี่ปุ่น ชื่อเมนูภาษาญี่ปุ่น เมนูไหนเรียกว่าอะไร พร้อมคำอ่าน ไทย
楽しい日本語 ภาษาญี่ปุ่นแสนสนุก : ตุลาคม 2014
楽しい日本語 ภาษาญี่ปุ่นแสนสนุก : ตุลาคม 2014
เครื่องมือ,เครื่องใช้,อุปกรณ์ ภาษาญี่ปุ่นคืออะไร | Wordy Guru
เครื่องมือ,เครื่องใช้,อุปกรณ์ ภาษาญี่ปุ่นคืออะไร | Wordy Guru
ภาษาญี่ปุ่น สำนวนที่ใช้ในโรงแรม บทสนทนาในใช้โรงแรม (คนญี่ปุ่นพูดภาษาไทย) - Youtube
ภาษาญี่ปุ่น สำนวนที่ใช้ในโรงแรม บทสนทนาในใช้โรงแรม (คนญี่ปุ่นพูดภาษาไทย) – Youtube
9789740333449
9789740333449
楽しい日本語 ภาษาญี่ปุ่นแสนสนุก : ตุลาคม 2014
楽しい日本語 ภาษาญี่ปุ่นแสนสนุก : ตุลาคม 2014
เครื่องมือ,เครื่องใช้,อุปกรณ์ ภาษาญี่ปุ่นคืออะไร | Wordy Guru
เครื่องมือ,เครื่องใช้,อุปกรณ์ ภาษาญี่ปุ่นคืออะไร | Wordy Guru
Japanese Course : คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ | Nova Online
Japanese Course : คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ | Nova Online
ภาษาญี่ปุ่น คำว่า
ภาษาญี่ปุ่น คำว่า “คนที่ใช่” #คนญี่ปุ่นพูดไทย – Youtube
เอกภาษาญี่ปุ่น มศว On Twitter:
เอกภาษาญี่ปุ่น มศว On Twitter: “เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก Tcas64 ***รอบที่ 3 (Admission 1)*** คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาญี่ปุ่น มศว – Gat 25% – Pat 7.3 55% *ขั้นต่ำ30% หรือ 90 คะแนน* – วิชาสามัญ ภาษาไทย 10% ภาษาอังกฤษ 10% ** มีการสอบสัมภาษณ์
การสังเกตคำที่มาจากภาษาต่างประเทศ | ภาษาไทย...วิถีไทย
การสังเกตคำที่มาจากภาษาต่างประเทศ | ภาษาไทย…วิถีไทย
คำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
คำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
คำคม ภาษาญี่ปุ่นความหมายดีๆ พร้อมคำแปล – Bestkru
คำคม ภาษาญี่ปุ่นความหมายดีๆ พร้อมคำแปล – Bestkru
Japanese Course : คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ | Nova Online
Japanese Course : คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ | Nova Online
บทสนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานง่ายๆ เอาไปใช้ได้จริง ”タイ語・日本語” - Youtube
บทสนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานง่ายๆ เอาไปใช้ได้จริง ”タイ語・日本語” – Youtube
แอพฟรี ! ใครจะไปญี่ปุ่นต้องเข้ามาดู เหมาะกับคนเดินทางไปญี่ปุ่น เหมือนเจ้าของ ภาษามาพูดให้ฟัง (ภาคแอนดรอยด์) - Pantip
แอพฟรี ! ใครจะไปญี่ปุ่นต้องเข้ามาดู เหมาะกับคนเดินทางไปญี่ปุ่น เหมือนเจ้าของ ภาษามาพูดให้ฟัง (ภาคแอนดรอยด์) – Pantip
สนทนา 3 ภาษา ไทย-ญี่ปุ่น-อังกฤษ ในชีวิตประจำวันและการท่องเที่ยว (ปกใหม่) | ร้านหนังสือนายอินทร์
สนทนา 3 ภาษา ไทย-ญี่ปุ่น-อังกฤษ ในชีวิตประจำวันและการท่องเที่ยว (ปกใหม่) | ร้านหนังสือนายอินทร์
รับงานแปลภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น และ ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย
รับงานแปลภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น และ ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย
เสียงกัก (จะใช้ตัว っ) ภาษาญี่ปุ่นคืออะไร | Wordy Guru
เสียงกัก (จะใช้ตัว っ) ภาษาญี่ปุ่นคืออะไร | Wordy Guru
208 ชื่อผู้หญิงน่ารักๆ ญี่ปุ่น ชื่อลูกสาว สุดยูนีค ความหมายดีๆ คิ้วท์ๆ สไตล์ ญี่ปุ่น
208 ชื่อผู้หญิงน่ารักๆ ญี่ปุ่น ชื่อลูกสาว สุดยูนีค ความหมายดีๆ คิ้วท์ๆ สไตล์ ญี่ปุ่น
ศัพท์ ญี่ปุ่น ไทย อังกฤษ ในชีวิตประจำวัน | ร้านหนังสือนายอินทร์
ศัพท์ ญี่ปุ่น ไทย อังกฤษ ในชีวิตประจำวัน | ร้านหนังสือนายอินทร์
用 ภาษาไทย? | Wordy Guru
用 ภาษาไทย? | Wordy Guru
การใช้คำช่วยชี้สถานที่ に และ で ในภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนชาวไทย | วารสาร ญี่ปุ่นศึกษาธรรมศาสตร์
การใช้คำช่วยชี้สถานที่ に และ で ในภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนชาวไทย | วารสาร ญี่ปุ่นศึกษาธรรมศาสตร์
หนังสือ พจนานุกรมไทย - ญี่ปุ่น สำหรับการใช้ในชีวิตประจำวัน | คำศัพท์ ภาษาญี่ปุ่น หนังสือภาษาญี่ปุ่น | Shopee Thailand
หนังสือ พจนานุกรมไทย – ญี่ปุ่น สำหรับการใช้ในชีวิตประจำวัน | คำศัพท์ ภาษาญี่ปุ่น หนังสือภาษาญี่ปุ่น | Shopee Thailand
ภาษาญี่ปุ่นแสนสนุก By พี่หนู] มาทำความรู้จักตัวอักษรและการออกเสียง ภาษาญี่ปุ่นกัน จากบทความที่แล้วหนึ่งในเคล็ดลับของการเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างไรให้จำ คือ การรู้จักตัวอักษรและการออกเสียงของตัวอักษรแต่ละตัว วันนี้เรามาทำความรู้จักตัวอั
ภาษาญี่ปุ่นแสนสนุก By พี่หนู] มาทำความรู้จักตัวอักษรและการออกเสียง ภาษาญี่ปุ่นกัน จากบทความที่แล้วหนึ่งในเคล็ดลับของการเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างไรให้จำ คือ การรู้จักตัวอักษรและการออกเสียงของตัวอักษรแต่ละตัว วันนี้เรามาทำความรู้จักตัวอั
วุ้นแปลภาษา ไทย-ญี่ปุ่น ด้วยแอพ Jspeak แค่นี้ก็เที่ยวญี่ปุ่นมันกว่าเดิมแล้ว!
วุ้นแปลภาษา ไทย-ญี่ปุ่น ด้วยแอพ Jspeak แค่นี้ก็เที่ยวญี่ปุ่นมันกว่าเดิมแล้ว!

ลิงค์บทความ: ภาษา ญี่ปุ่น ที่ ใช้ ใน ภาษา ไทย.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ ภาษา ญี่ปุ่น ที่ ใช้ ใน ภาษา ไทย.

ดูเพิ่มเติม: traichocunglulu.com/category/sports

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *