Skip to content

Video Hướng dẫn cách bấm răng nanh Cún Con

Clip này hướng dẫn cơ bản cho bạn cách bấm răng nanh Cún con.
Giúp an toàn hơn cho bạn và người thân khi nô đùa cùng em Cún thân thương.
Bạn có thể dùng kiềm cắt móng tay, kiềm cắt bất kỳ sắt và sạch!
Vỗ về Cún nằm im, sau đó kiềm chặt họng Cún và lần lượt cắt các đầu răng nanh nhọn.
Tránh cắt quá sâu.


Nguồn: Youtube

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *